Työhyvinvointia, kehitystä, ihmisenä kasvua - toiminnallamme pitkät perinteet

A Wager Oy

 

TYÖNOHJAUSooVALMENNUSooKOULUTUSooFASILITOINTI

Työstä innostuminen lisääntyy, kun ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, työroolien ja -käytäntöjen toimivuuteen sekä yhteisöllisyyden kehittämiseen kiinnitetään huomiota.

Työn laatu paranee, kun ihminen voi vaikuttaa työnsä tekemisen tapoihin sekä tunnistaa osaamistaan ja siten uudistaa ja kehittää ammatillisuuttaan tietoisesti.

Työyhteisö kehittyy, kun sen jäsenissä vapautuu luovia voimavaroja, joiden kannattelemana ihminen voi kehittyä kokonaisvaltaisesti.

 

Maaret Wager

PhD, sosiaalipsykologian dosentti, kouluttaja, valmentaja ja työnohjaaja

toimitusjohtaja