ASIAKASKUNTA
Asiakkaat ovat eri toimialoilta sekä julkisella että yksityisellä sektorilla
  • koulutusorganisaatioita (yliopistot, korkeakoulut ja ammattikorkeakoulut sekä peruskoulu ja lukio)
  • sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita
  • suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä
  • yleishyödyllisiä järjestöjä, säätiöitä
  • yksintyöskenteleviä ihmisiä kuten pienyrittäjät, freelancerit, toimittajat ja taiteilijat