KOULUTUS

Koulutustilaisuudet voivat vaihdella parin tai useamman tunnin vuorovaikutteisesta luennosta puolenpäivän tai koko päivän koulutukseen. Pitkäkestoiset koulutuskokonaisuudet räätälöidään yhdessä tilaajan kanssa. Tarvittaessa otetaan mukaan tekijöitä laajasta yhteistyö- ja asiantuntijaverkostosta.

Koulutusteemoja:

 • ihmisten johtaminen ja muutos
 • organisaatiokulttuuri ja työhyvinvointi
 • vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot työyhteisössä ja johtamisessa
 • ammatillinen identiteetti ja itsensä johtaminen
 • ryhmän dynamiikka ja tiimien kehitys (tiiminvetäjien valmennus)
 • naisten ja miesten väliset suhteet työyhteisössä
 • päätöksenteko ja ongelmanratkaisu
 • uuden oppiminen ja opitun soveltaminen työssä
 • työssä jaksaminen sekä väsymisen ennaltaehkäisy
 • ajankäytön hallinta.


Esimerkkejä koulutuskokonaisuuksista ja valmennuksista:

Voimavaroja tutkimustyöhön – koulutus

Kestoltaan joko puolenpäivän tai kokopäivän valmennus.  Tarvittaessa toteutetaan myös seurantaosa, joka räätälöidään osallistujaryhmän tarpeiden mukaan ja pidetään puolen vuoden sisällä ensimmäisestä osasta.


esite täältä pdf-tiedostona

 


Tunne- ja vuorovaikutustaitokoulutuksia

toiku_ohjaajakurssi_2004

Vuorovaikutustaitokouluttajia koolla


Yrittäjien kuntokoulu – kohti kokonaisvaltaista psykofyysistä hyvinvointia
(yhdessä Terveyskunto Oy:n kanssa)

esite täältä pdf-tiedostona

 

Työyhteisöjen sosiaalipsykologia (vuodesta 1999 lähtien)

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, KTK - tutkinto, johtamisen ja markkinoinnin koulutusohjelma.

Kurssin tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, työryhmien dynamiikasta, johtamiseen kietoutuvista arvo, rooli- ja toimintaristiriidoista sekä ammatti-identiteettien muotoutumisesta. Tavoitteena on antaa valmiuksia myös henkilökohtaisen ammatillisen kehityksen arviointiin ja suuntaamiseen sekä edistyä työelämän kannalta tärkeissä vuorovaikutustaidoissa. Kurssilla pohditaan työyhteisöjä ja johtamista ihmisten välisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Tarkastelun kohteena on silloin ihmisen toiminnan, ajattelun ja tunteiden sosiaalinen perusta. Keskeisiä alueita ovat yksilön ja organisaation välinen suhde, johtamisen psykologia, ammatti-identiteettien muotoutuminen sekä ryhmät ja ryhmien väliset suhteet.

Opettaja: Dos. Maaret Wager

Vierailijoita vuosien varrella:

 • FM Riitta Suurla (Taitoakatemia Oy)
 • Prof. Jukka Lipponen (TKK)
 • VTM Anu Hakonen (TKK)
 • Dos. Lasse Lipponen (HY)
 • VTT Jiri Lallimo (HY)
 • VTT Liisa Husu (Hanken)
 • Emeritus toim.joht. Matti Willamo
 • KTM Mari Simola (HY)
 • PsM Viveka Zetterborg-Leppänen (Personnel Oy)
 • VTT Martti Puohiniemi (A3 Interaction Oy)

Luentojen teemoja:

 • Työryhmän rakenne ja dynamiikka.
 • Tunne- ja vuorovaikutustaidot työyhteisössä.
 • Arvot ja kehitysdialogi johtamisen välineenä.
 • Sukupuolten väliset suhteet organisaatiossa.
 • Oikeudenmukaisuus johtamisessa ja organisaatiossa.
 • Palkitsemisen tavoitteet ja vaikutukset.
 • Temperamentti ja työuran ikähaasteet
 • Rikastava työyhteisö, joka avaa ihmisten sydämet ja sytyttää niihin innostuksen kipinän.

Max_ja_Maaret
Maaret Wager kouluttaa - koiraansa

koulutus sivun alkuun