Valikoima julkaisuja

2008 
Systeeminen työote organisaatiossa: työpajakuvaus. Osviitta. Suomen työnohjaajat ry.:n jäsenlehti 3, 33-34. (Kirjoitettu yhdessä Marjo Korhosen kanssa.)

2006 
Hiljainen tieto väsymyksestä apuna työuupumuksen ehkäisyssä. Aristos, Taitoakatemian taitokulttuurijulkaisu XVI, 1, 13-16.
artikkeli täältä pdf-tiedostona

2006 
Pää hetkeksi pinnan alle. Akateeminen melontamatka.
H. Mäntylä, P. Tiittula ja M. Wager (toim.). Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja B-65.

2005 
Työnohjaus- mitä ihmettä? Sosiaalipsykologi. Suomen sosiaalipsykologit ry:n jäsenlehti. 1, 41-45. (Kirjoitettu yhdessä Susanna Gardemeisterin, Saara Repo-Kaarennon ja Helenaa Kupiaisen kanssa.)
artikkeli täältä pdf-tiedostona

2005 
Hyvät kysymykset voivat avata yhteyden omiin voimiin. Peda-forum. Yliopistopedagoginen tiedotuslehti. 1, 57. (Kirjoitettu yhdessä Saara Repo-Kaarennon kanssa.)

2004 
Työnohjaus ja mentorointi: kokemuksista ammatilliseen kasvuun.
Osviitta. Suomen työnohjaajat ry.:n jäsenlehti, 4, 13-14. (Kirjoitettu yhdessä Susanna Gardemeisterin kanssa.)

2003  
Eettisiä kysymyksiä yliopisto-opetuksessa. Aristos, Taitoakatemian aikakausijulkaisu XIII, 2, 20-23.
artikkeli täältä pdf-tiedostona

2003 
Interventiot työnohjaajan välineinä.
Osviitta. Suomen työnohjaajat ry.:n jäsenlehti, 3, 28-29.

2003 
Complex identities: The case of academic women. In: P. Weinreich and W. Saunderson (eds.) Analysing Identity: Clinical, Societal and Cross-Cultural. London: Routledge.

2003 
Työnohjaus ja mentorointi opettajan, työyhteisön ja yliopistotyön kehittäjinä.
Teoksessa: S. Lindblom-Ylänne ja A. Nevgi (toim.) Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Helsinki: WSOY.

2003 
Tieteellisten opinnäytetöiden ohjaaminen. Teoksessa: S. Lindblom-Ylänne ja A. Nevgi (toim.) Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Helsinki: WSOY. (Kirjoitettu yhdessä Sari Lindblom-Ylänteen kanssa.)

2003 
Oppimispäiväkirjat ja -portfoliot.
Teoksessa: S. Lindblom-Ylänne ja A. Nevgi (toim.) Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Helsinki: WSOY. (Kirjoitettu yhdessä Sari Lindblom-Ylänteen ja Lena Levanderin kanssa.)

2002 
Laadullinen tutkimus: eräänlaista muotokuvamaalausta. Aristos, Taitoakatemian aikakausijulkaisu XII, 2, 12-13.
artikkeli täältä pdf-tiedostona

2001 
Missiona tutkimustyö. Aristos, Taitoakatemian aikakausijulkaisu XI, 1, 26-29.

2000 
Tunteellinen tutkija?
Aristos, Taitoakatemian aikakausijulkaisu X, 1, 5-9. artikkeli täältä pdf-tiedostona

2000 
Childless by choice? Ambivalence and the female identity.
Feminism & Psychology, 10 (3), 389-395.

1999 
Academic women, professionalism and femininities: The question of identity. In: P. Fogelberg, J. Hearn, L. Husu, T. Mankkinen (Eds.) Hard Work in the Academy. Research and interventions on gender inequalities in higher education. Helsinki: Helsinki University Press.

1999 
Tutkijuus ja tunteet. Teoksessa: S. Näre (toim.) Tunteiden sosiologiaa II. Historiaa ja säätelyä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.

1998
Women or researchers? The identities of academic women. Feminism & Psychology, 8 (2), 235-243.

1998
Arvoituksellinen sukupuoli. Teoksessa: A-M. Pirttilä-Backman ja A-L. Lahikainen (toim.) Sosiaalinen vuorovaikutus. Helsinki: Otava.

1997 
Sosiaalipsykologian uusia tuulia. Psykologia, 1, 44-46.

1996 
Tutkijuus ja naiseus. Naistutkimus Kvinnoforskning, 3, 2-10.

1996 
Kuka minä olen? Identiteetti teoreettisena ja empiirisenä tutkimuskohteena. Psykologia, 2, 91-97.

1996 
Yliopisto-opetus ja elämänkoulu opettajan näkökulmasta. Naistutkimustiedote 1.

1994 
Constructions of femininity in academic women. Continuity between private and professional identity. Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Sarja B 275. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

1994 
Naisellisuus ja valta: haasteita uranaiseudelle. Ryhmätyö 3, 23, 6-8.

1989 
Nainen vai tutkija? Tutkijanaisen identiteetti. Teoksessa: S. Heinämaa (toim.) Naisen tieto. Helsinki: Art House.

1989 
Kohteesta kokijaksi. Katsaus, 3.

1988 
Naiseutta etsimässä. Tutkielma naisen identiteetistä. Sosiaali- ja terveysministeriö:Tasa-arvojulkaisuja. Sarja D: Naistutkimusraportteja. Helsinki: Valtionpainatuskeskus.

1984 
Kielletty hedelmä. K. Anttonen, L. Korhonen, E. Peltonen, R. Savtschenko ja M. Wager (toim.). Helsinki: KSL-Offset.

 

 

 

mokilla

Maaret Wager kirjoittaa kesätoimistossaan.

 

 

sivun alkuun