TYÖNOHJAUS

Työnohjaus on oman työn, ammatillisuuden sekä työhön tai työyhteisöön liittyvien kysymysten, kokemusten, käsitysten ja tunteiden tutkimista ja jäsentämistä työnohjaajan tuella joko ryhmässä, yhdessä työparin tai yksin työnohjaajan kanssa. Yhteisötyönohjauksessa tuetaan yhteisöä perustehtävänsä toteuttamisessa ja asettamiensa tavoitteiden saavuttamisessa.

Työnohjaus edistää omista kokemuksista oppimista ja siten yhteisön tai tiimin ”identiteetin” tai yksilöllisen ammatillisen identiteetin sekä oman työn tietoista kehittämistä. Työnohjaus merkitsee yhdessä sovittua aikaa ja paikkaa sekä mielentilaa, jossa voidaan pysähtyä pohtimaan omaa työtä tai työyhteisöä sekä itseä työntekijänä.

Työnohjaus tapahtuu pääosin keskustellen, lisäksi voidaan käyttää visuaalisia tai toiminnallisia menetelmiä sekä sopia välitehtävistä. Kahdenkeskinen tapaaminen kestää 60-90 minuuttia, ryhmät 90-120 minuuttia. Työnohjauksen kestosta ja tapaamistiheydestä sovitaan yhdessä, yleensä tapaamisia on 3-4 viikon välein vähintään vuoden ajan. Prosessia voidaan jatkaa 2-3 vuotta tai voidaan sopia lyhytkestoisesta prosessista, jossa istunnot toistuvat tiheämmin.

Kenelle?

 • johtajille ja esimiehille
 • työyhteisöille
 • työtiimeille
 • organisaation erillisille ammattiryhmille
 • yksittäisille työntekijöille ja työryhmille
 • yksin työskenteleville kuten pienyrittäjille, freelancereille, toimittajille ja taiteilijoille.

Miksi?

 • työntekijän ja työyhteisön kehityksen tukemiseen
 • yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin vahvistamiseen
 • uudistumisen ja muutoksen tukemiseen. Lue lisää.
 • johtajuuden tukemiseen. Lue lisää.
 • oman osaamisen kirkastamiseen
 • ammatillisen ja persoonallisen kasvun mahdollistamiseen. Lue lisää.