Maaret Wager

maaret_wager_valkea_reuna

PhD, sosiaalipsykologian dosentti, kouluttaja, valmentaja ja työnohjaaja

toimitusjohtaja

Ryhdyin vuonna 2005 päätoimiseksi työnohjaajaksi sekä työyhteisöjen kouluttajaksi ja kehittämisprosessien ohjaajaksi. Ennen tätä toimin lähes parikymmentä vuotta yliopisto-opettajana ja -tutkijana. Tutkimusalueitani olivat erityisesti ammatilliset identiteetit ja akateeminen työ. Opetusalueitani olivat organisaatiopsykologia ja johtajuus, vuorovaikutus ja sukupuolten välisiin suhteisiin liittyvät kysymykset. Lisäksi toimin yliopistopedagogisena asiantuntijana.

 

Opetan edelleen organisaatiopsykologiaa ja johtamista Helsingin kauppakorkeakoulussa sekä toimin dosenttina Helsingin yliopistossa. Olen hoitanut mm. seuraavia yliopistotehtäviä vuosien 1986 - 2004 aikana:

  • kasvatuspsykologian professori
  • Suomen Akatemian tutkimusprojektin johtaja
  • yliopistopedagoginen asiantuntija
  • sosiaalipsykologian lehtori
  • naistutkimusopintokokonaisuuden johtaja.

Vuosien varrella olen ollut monissa asiantuntija- ja luottamustehtävissä valtakunnallisella ja paikallisella tasolla, esimerkiksi:

  • Helsingin yliopisto (mm. tasa-arvotoimikunta ja opetuksen kehittämistoimikunta)
  • sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoasiain neuvottelukunta (tutkimusjaosto)
  • korkeakoulujen arviointineuvosto (yliopistokoulutuksen laatuyksiköiden arviointi)
  • Suomen naistutkimuksen seura (johtokunta).

 

Lisäksi olen opettanut kansainvälisessä MBA - ohjelmassa (Master of Business Administration) Brysselissä.

 

Minulla on ollut myös ilo toimia nuorten tutkijoiden mentorina (Helsingin yliopisto).

 

Koulutus

Tohtorin tutkinnon lisäksi olen saanut työnohjaajan koulutuksen Metanoia instituutin ja Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen järjestämässä koulutuksessa. Olen toiminut työnohjaajana 2000-luvun alusta.

 

Olen hankkinut myös Innovaattori-koulutuksen (tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto, RastorCollege), joka on lisännyt valmiuksiani suunnitella, käynnistää ja viedä läpi kehittämishankkeita sekä konsultoida projektinhallinnassa.

 

Olen GTI ry:n valtuuttama vuorovaikutustaitokouluttaja (Toimiva työyhteisö- ja Toimiva koulu -kurssit) ja antanut vuorovaikutustaitokoulutusta yhteisöille ja ryhmille.

 

Ammatillisia ryhmiä, joihin kuulun:

Henkilöstöjohdon ryhmä Henry ry.

Suomen työnohjaajat ry.

Suomen Coaching yhdistys ry.

Suomen sosiaalipsykologit ry.

Gordonin toimivat ihmissuhteet ry.

Suomen Yrittäjät.

 

sivun alkuun