FASILITOINTI

Tilaisuuksien fasilitointi tarkoittaa ryhmätyöskentelyn ohjaamista, jossa fasilitaattori auttaa ryhmää aikaansaamaan yhdessä sopimiaan tuloksia. Fasilitaattori valitsee työskentelytavan, joka edesauttaa kyseiselle tilaisuudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Hän huolehtii työskentelyn etenemisestä niin, että ryhmässä oleva tietotaito saadaan käsillä olevan tehtävän suhteen täysipainoisesti käyttöön ja työskentely on fokusoitunutta ja jäsentynyttä sekä pysyy sovitussa aikataulussa. Fasilitointia voidaan käyttää niin pienten ryhmien työskentelyssä kuin useiden satojen ihmisten tilaisuuksissa.

Tilaisuudet:

  • kokoukset (esim. johtoryhmät)
  • suunnittelupalaverit
  • kehittämispäivät
  • seminaarit
  • ideointityöpajat
  • työhyvinvointikyselyjen purku
  • ongelmatilanteiden käsittely ja selvittäminen